Avís Legal

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, s'informa a l'Usuari que el titular de la pàgina web https://www.scienceforchange.eu / ca SCIENCE FOR CHANGE, les dades d'identificació de les quals són les següents:

1. El Lloc Web i el seu titular

SCIENCE FOR CHANGE (d'ara endavant, SCIENCE FOR CHANGE o SfC), és una societat mercantil, amb C.I.F. B67362392, domicili fiscal al c/ Vilamarí, núm. 50, 7è, 08015, Barcelona, Espanya, que està degudament inscrita al Registre Mercantil de Barcelona. BORME 86698. Aquest avís legal (d'ara endavant, l'Avís Legal) regula l'ús i la utilització del Lloc Web, i vincula qualsevol persona que hi navegui (d'ara endavant, l'Usuari). El simple ús del Lloc Web suposa l'acceptació del dit Avís Legal.

2. Drets de propietat intel·lectual i industrial

Tots els components i/o elements integrats en aquest Lloc Web, incloent, de manera enunciativa, però no limitativa, programari, codi font, dissenys, interfícies, patents, marques, logotips i qualssevol altres components i/o elements, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial. SCIENCE FOR CHANGE és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial, i/o ha obtingut les autoritzacions o llicències oportunes per a la utilització dels components i/o elements relacionats amb el Lloc Web i la tecnologia associada a aquest. Per això, aquests components i/o elements no podran ser utilitzats, comunicats públicament, reproduïts, distribuïts, transformats, posats a disposició o qualssevol accions que suposin una vulneració de la normativa espanyola o comunitària en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial, sense que hagi intervingut per a això la prèvia i expressa autorització de SCIENCE FOR CHANGE. L'Usuari ha d'abstenir-se d'eludir qualsevol mesura o dispositiu disposats per garantir els drets de propietat intel·lectual i industrial dels continguts del Lloc Web.

3. Seguretat del Lloc Web

SCIENCE FOR CHANGE es compromet a implementar les mesures de seguretat necessàries de caràcter tècnic i organitzatiu que resultin adequades i suficients en el conjunt dels serveis del Lloc Web, atenent la legislació aplicable, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal aportats per l'Usuari, assegurant-ne la confidencialitat i impedint-ne la manipulació, el deteriorament o la pèrdua. SCIENCE FOR CHANGE no està obligada a controlar la presència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic que pogués ser nociu o codi de naturalesa destructiva o perjudicial. Correspon als Usuaris disposar i implementar als seus equips les eines adequades per a la detecció, protecció i desinfecció de codi maliciós o de qualsevol programa informàtic nociu. Conseqüentment, SCIENCE FOR CHANGE no es farà responsable dels danys que poguessin produir-se als dispositius dels Usuaris durant la navegació al Lloc Web.

4. Legislació aplicable

L'Avís Legal es regirà i interpretarà de conformitat amb la normativa espanyola. Qualsevol conflicte que se susciti serà sotmès als tribunals pertinents de conformitat amb la normativa de consumidors i usuaris.

5. Protecció de dades personals

Per obtenir informació sobre el tractament de les vostres dades personals, dirigiu-vos a la secció sobre Política de Privadesa.

6. Contacte

Per qualsevol consulta o comentari sobre aquest Avís Legal es podrà posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic hello@scienceforchange.eu

This site is registered on wpml.org as a development site.