Política de privacitat

1. Informació inicial

A SCIENCE FOR CHANGE reconeixem la importància de protegir la vostra informació personal i estem compromesos a tractar-la amb responsabilitat i de conformitat amb les lleis de protecció de dades. Aquesta política de privadesa pretén regular tots els aspectes relatius al tractament de dades dels diferents usuaris que naveguen o faciliten les seves dades personals a través dels diferents formularis situats a la web. Una dada personal és la informació que us identifica o us fa identificable. A través del web, a les caselles establertes a aquest efecte recollim les dades personals que l'usuari ens comunica. La visita de l'usuari a la web no implica que hagi de facilitar cap informació sobre les vostres dades personals. No obstant això, en cas de facilitar-nos, les dades seran tractades de forma lícita, amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits al RGPD 2016/679 de 27 d'abril de 2016 i la LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre.

2. Responsable del tractament

L'empresa responsable del tractament de les vostres dades en virtut d'aquesta Política de privadesa és:

 • Identitat: SCIENCE FOR CHANGE
 • C.I.F: B67362392
 • Domicili: C/ Vilamarí, núm. 50, 7è, 08015, Barcelona, Espanya
 • Direcció de correu electrònic: hello@scienceforchange.eu
 • Web: https://18.153.240.234/
 • Telèfon: 932 43 33 10

3. Finalitat, durada i legitimació del tractament:

Les dades que l'usuari ens proporcioni les tractarem amb les finalitats següents:

 • Atendre la sol·licitud o petició realitzada per l'usuari a través del formulari de contacte situat a la web. Recollim i tractem les dades personals de l'usuari per poder tramitar i gestionar la vostra sol·licitud, una consulta o qualsevol petició que realitzeu a través d'aquest formulari. Aquestes dades les conservarem durant el temps necessari per donar compliment a la vostra petició i, en tot cas, per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat, tenint en compte els períodes establerts a la normativa vigent. La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l'usuari en seleccionar la casella d'acceptació de la nostra política de privadesa abans d'enviar la petició. L'usuari té dret a revocar el consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
 • Atendre i gestionar la compra realitzada per l'usuari a través del formulari de compra situat a la web. Recollim i tractem les dades personals de l'usuari per poder processar la comanda i el pagament posterior dels productes i serveis que s'ofereixen a la web. Aquestes dades les conservarem durant el temps que duri la relació contractual entre les parts i durant el temps establert per la llei per al compliment de les obligacions fiscals. La base de legitimació del tractament de les dades serà lexecució dun contracte de compravenda en què linteressat és part. En cas que l'usuari no faciliti les vostres dades personals, no es podrà gestionar la vostra compra, no podent prestar el servei sol·licitat.
 • Enviar butlletins i newsletters per poder enviar-li informació sobre els nostres productes i serveis. Les dades es conservaran mentre duri la subscripció al butlletí o newsletter o fins que l'interessat exerceixi el dret d'oposició o supressió de dades. En tot cas, es poden conservar les dades per a eventuals responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat. La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l'usuari en seleccionar la casella d'acceptació de la nostra política de privadesa abans de subscriure's a la newsletter en formulari habilitat a aquest efecte al web. L'usuari té dret a revocar el consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
 • Gestionar el currículum remès per l'interessat per formar part dels processos de selecció de Science for Change. Aquestes dades es conservaran durant el temps estrictament necessari per complir amb la finalitat per a la qual van ser recollides, llevat que hi hagi una obligació legal, cas en què es conservaran durant un termini màxim d'un any. La base legítima per gestionar i tractar el currículum de linteressat és laplicació de mesures precontractuals a petició de linteressat.
 • Donar respostes a les sol·licituds i consultes rebudes mitjançant correu electrònic, així com gestionar la relació comercial o professional. Aquestes dades es conservaran durant el temps estrictament necessari per complir amb la finalitat per a la qual van ser recollides, i en tot cas per determinar les eventuals resp.onsabilitats que poguessin derivar-se daquesta finalitat, tenint en compte els períodes establerts a la normativa corresponent. La base legítima per gestionar i tractar les dades contingudes als correus electrònics del sol·licitant és el tractament necessari per a l'execució d'un contracte on l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures contractuals.
 • Per a l'elaboració de perfils. Recollim dades d'anàlisi de les compres que l'usuari realitza, dels seus interessos i preferències. D'aquesta manera podem oferir-vos productes i serveis que us puguin interessar. Aquestes dades les conservarem mentre l'usuari no revoqui el seu consentiment al seu tractament i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys. La base legítima per a l'elaboració de perfils és el consentiment de l'usuari que atorga en acceptar la casella corresponent. L'usuari té dret a revocar el consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
 • Millorar la seva experiència en navegar per la web. Aquestes dades les conservarem mentre l'usuari no revoqui el seu consentiment al seu tractament eliminant les cookies i durant el temps establert a la nostra política de cookies. La base legítima per millorar la vostra experiència en navegar per la web és el consentiment que atorga l'usuari en acceptar les cookies. L'usuari té dret a revocar el consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
 • Gestionar les nostres xarxes socials i enviar-li informació sobre les nostres activitats i productes. Aquestes dades les conservarem mentre l'usuari no revoqui el seu consentiment al seu tractament i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys. La base legítima per gestionar les nostres xarxes socials i enviar-li les nostres activitats i novetats és el consentiment que ens atorga l'usuari en unir-se a qualsevol de les nostres plataformes. L'usuari té dret a revocar el consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

4. Cessió o comunicació de dades personals i transferències internacionals:

Les seves dades no es comunicaran ni seran cedides a tercers, llevat que hi hagi alguna obligació legal o aquells prestadors vinculats al Responsable que actuen com a encarregats del tractament. No es realitzen transferències internacionals, per al cas que en algun moment poguessin realitzar-se, se us comunicaran per tal d'obtenir el vostre consentiment.

5. Actualització de dades

És important que perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l'usuari ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació, en cas contrari, no respondrem de la seva veracitat. L'usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces, garantint que tota la informació facilitada correspon a la situació real, que està posada al dia i és exacta, i queda obligat a comunicar qualsevol modificació.

6. Dades de tercers

Si l'usuari facilita dades de terceres persones per a qualsevol finalitat a SCIENCE FOR CHANGE, garanteix que ha obtingut aquestes dades de forma lícita, que ha informat prèviament els afectats, obtenint el seu consentiment per comunicar-los i que la informació facilitada és exacta i veraç.

7. Caràcter obligatori de la informació sol·licitada

Tots els nostres formularis tenen un asterisc (*a les dades obligatòries. Si l'usuari no facilita aquests camps, o no marca la casella d'acceptació de la política de privadesa, no es permetrà l'enviament de la informació.

>

8. Drets dels interessats:

L'usuari pot exercir tots els drets reconeguts per la normativa vigent relativa a la protecció de dades. En particular, teniu dret a accedir a les vostres dades ia obtenir confirmació sobre el vostre tractament, així com una còpia de les dades personals objecte de tractament. Té dret a actualitzar-los i sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o sol·licitar la supressió quan les dades no siguin necessàries per als fins per als quals van ser demanades. Podeu sol·licitar la limitació en el tractament de les vostres dades i oposar-vos al tractament d'aquestes dades revocant el vostre consentiment, així com exercir el dret a la portabilitat de les dades. De la mateixa manera, té dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les dades personals. Podeu exercir els vostres drets contactant amb la següent casella de correu electrònic: hello@scienceforchange.eu Si considereu que els vostres drets no s'han atès degudament, teniuerret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades www.aepd.es

9. Tractament de dades de menors d'edat

Qui facilita les dades a través dels formularis d'aquesta web i accepta el seu tractament declara ser major de 14 anys, i queda prohibit l'accés i l'ús del portal a menors d'aquesta edat. Si en algun moment, el Responsable detecta que un menor de 14 anys ha proporcionat dades de caràcter personal, procedirem a cancel·lar-les. Així mateix, els pares o tutors podran en qualsevol cas adreçar-se a SCIENCE FOR CHANGE per bloquejar el compte d'accés dels menors a càrrec seu que s'haguessin registrat falsejant la seva identitat.

10. Mesures de seguretat

A SCIENCE FOR CHANGE tractem les vostres dades de manera lícita i en compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Amb aquest objectiu, hem implementat mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives que permeten garantir la seguretat de les dades personals de l'usuari i evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el tractament i l'accés no autoritzat, així com per evitar qualsevol altre risc no permès al que puguin estar exposats.

This site is registered on wpml.org as a development site.