HOOP, Hub de ciutats circulars com a plataforma per l’impuls d’inversions per la valorització de residus sòlids orgànics i d’aigües residuals produïts a nivell municipal

Presupost:

9M

SFC:

Soci

Consorci:

23 socis en 10 paísos

Duració:

2020-2024

Programa:

H2020

HOOP acompanya a 8 ciutats i regions europees en el desenvolupament d’iniciatives de bioeconomía circular urbana centrades en la fabricació de productes de base biològica a partir de bioresidus i aigües residuals urbanes. Impulsant l’agenda del Pla d’Acció per a l’Economia Circular, com a pilar principal del Green Deal europeu, HOOP proporciona assistència directa per al desenvolupament de projectes (PDA) als municipis perquè desenvolupin les seves capacitats administratives, tècniques, econòmiques, financeres i legals.

Molts agents de la quàdruple hèlix estan treballant de la mà en la transició cap a la circularitat. En el marc de HOOP, facilitem el diàleg entre ells en els Biowaste Clubs per codissenyar estratègies innovadores. A més, estem realitzant intervencions de ciència ciutadana mitjançant eines digitals per involucrar a la ciutadania en aquest procés.

Repte del projecte

Sabies que a Europa llencem 200 kg de residus biològics per persona a l’any? D’aquests, només se’n recicla el 33%. El 67% restant s’aboca o s’incinera, emetent gasos contaminants pel planeta. Els sistemes de valorització que s’apliquen actualment es caracteritzen per una baixa eficiència, perdent molts recursos potencialment útils.

Una millor gestió dels residus generaria beneficis ambientals, socials i econòmics. No obstant això, a causa d’obstacles jurídics, administratius, tècnics i financers, sovint les ciutats no ofereixen les condicions necessàries per a l’aplicació d’estratègies d’economia circular i la producció de bioproductes innovadors.

Mirar Video

Solucions

HOOP pretén actuar com a catalitzador en la transició cap a la bioeconomia urbana, proporcionant assistència a 8 ciutats i regions europees.

Els projectes provaran i avaluaran mesures per impulsar processos destinats a la valorització de la fracció orgànica dels residus sòlids i de llots d’aigües residuals urbanes. Les PDAs s’alineen amb les estratègies d’economia circular local de cada regió i permetran inversions concretes per a la posada en marxa i l’aplicació de les mesures.

Des de Science for Change, ens encarreguem de garantir la participació dels agents locals i de dinamitzar les sessions de cocreació i d’avaluació de les mesures a aplicar. Així mateix, hem dissenyat un joc digital de ciència ciutadana adaptat a cadascuna de les 8 ciutats de HOOP per optimitzar la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus sòlids urbans. Durant el joc, la ciutadania ha d’entrenar a un avatar que té com a missió convertir residus orgànics de la seva ciutat en bioproductes útils. Les decisions de les persones participants al llarg del joc ens permetran comprendre millor la percepció del veïnat de la regió sobre la separació dels bioresidus, l’acceptació dels productes elaborats a partir d’aquests i les seves propostes per construir un ambient més verd i circular. Les dades recopilades mitjançant el joc es discutiran de manera oberta amb agents de la 4H als Biowaste Clubs.

Mirar Video

Resultats

Les mesures executades per les ciutats far de HOOP serveixen com a pilot per a la xarxa de ciutats seguidores que tractaran de replicar les accions per tal de millorar les seves estratègies d’economia circular. Els resultats s’estan compartint a través del Urban Circular Bioeconomy Hub, una plataforma que pretén promoure la reproductibilitat de les mesures implementades i facilitar l’intercanvi de bones pràctiques a través d’una sèrie d’instruments d’autoavaluació i una acadèmia virtual. A més, el projecte ha creat el HOOP Circularity Label amb la finalitat d’avaluar l’aplicació de les mesures circulars que implementen les ciutats

Publicacions relacionades

Entitats col·laboradores

This site is registered on wpml.org as a development site.