SoundCollect, El so de la comunitat

Programa:

Fons FEDER

Pressupost:

200.000€

Duració:

2023-2024

SFC:

Coordinadora

Als Mapes estratègics de soroll (2017-2022) de les grans aglomeracions urbanes de Catalunya, es conclou que un elevat percentatge de la seva població està vivint en zones amb nivells de soroll per sobre dels valors límit de referència.

Tot i l’advertiment de l’Agència Europea del Medi Ambient (European Environmental Agency – EEA) al seu informe “Noise in Europe 2014” sobre la importància d’identificar potencials àrees tranquil·les, accessibles i properes a llocs amb alta densitat de població, avui dia hi ha una manca de dades que permetin una bona caracterització d’aquestes zones. A aquesta falta de dades, cal sumar-li el limitat abast dels mapes estratègics de soroll, ja que només es focalitzen en zones amb fonts de soroll i es realitzen exclusivament en poblacions superiors als 100.000 habitants. Aquest fet deixa molts municipis catalans sense un correcte monitoratge de la seva contaminació acústica.

Repte del projecte

En el marc del Programa operatiu del FEDER de Catalunya 2021-2027, la Generalitat de Catalunya promou el desenvolupament de solucions tecnològiques innovadores per abordar diferents reptes. Una de les solucions aprovades és el desenvolupament d’una aplicació per a dispositius mòbils per identificar i caracteritzar acústicament zones i itineraris tranquils de les àrees urbanes, les quals no es troben correctament caracteritzades. Amb aquesta finalitat, SoundCollect cerca oferir una monitorització acústica d’aquestes àrees tranquil·les, posant sempre la ciència ciutadana al focus del projecte.

Programa de Compra Pública d'Innovació de la RIS3CAT de la Generalitat de Catalunya cofinançat per la convocatòria del programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de Catalunya 2021-2027 i número de codi EC-2023-89.

Solucions

SoundCollect és una eina gratuïta de ciència ciutadana on les persones usuàries puguin reportar informació sobre espais comunitaris d’alt valor acústic i socioambiental. L’objectiu és crear un mapa col·laboratiu de zones tranquil·les a escala local que permeti millorar la gestió, la protecció i la conservació d’aquests espais. A més a més, es ressalta l’impacte que aquests espais tenen en la qualitat de vida i el benestar de la ciutadania.

La participació ciutadana és un dels punts claus del projecte, atès que serà la ciutadania qui alimenti la recollida de dades per a la posterior elaboració dels mapes sonors. A més, al llarg de tot el projecte s’utilitzaran diferents metodologies de cocreació per generar un impacte positiu a la societat, el territori en què es treballa i el seu entorn socioeconòmic i ambiental, augmentant així el coneixement científic de la ciutadania, fomentant el pensament crític i permetent la participació pública a la presa de decisions i en la generació d’innovacions socials conjuntes.

Science For Change coordina el projecte amb el suport de l’empresa d’Enginyeria per al Control del Soroll (ICR), la companyia de software Qualud i l’experta en ciència ciutadana i les àrees tranquil·les Dra. Antonella Radicchi. El projecte compta amb l’acompanyament tècnic del Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat. El projecte és finançat dins del Programa RIS3CAT de la Generalitat de Catalunya cofinançat per la convocatòria del programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de Catalunya 2021-2027.

Resultats

Amb SoundCollect es preveu sensibilitzar i implicar la ciutadania en el procés de monitoratge de dades del soroll a les zones urbanes tranquil·les per tal de recopilar i gestionar la informació necessària per elaborar mapes col·laboratius sonors perquè estiguin a disposició de la població. Amb aquesta eina s’espera afavorir la planificació urbana integrada, seguint un model basat en la participació i escolta activa de la ciutadania al projecte, que permeti trobar solucions conjuntes per a la preservació d’àrees tranquil·les.

Les fites rellevants del projecte són:

  • Elaborar un mapa col·laboratiu d’àrees tranquil·les urbanes.
  • Sensibilitzar i implicar la ciutadania en el procés de captura de les dades del soroll.
  • Validar l’aplicació desenvolupada per a dispositius mòbils.
  • Executar proves pilot a través de projectes de participació ciutadana.

Publicacions relacionades

Entitats col·laboradores

Notícies relacionades

This site is registered on wpml.org as a development site.