TRANSFORM

Presupost:

2.1M

Consorci:

13 socis en 5 paísos

Programa:

H2020

Duració:

2020-2022

SFC:

Soci i coordinació clúster catalá

A TRANSFORM, tres regions europees (Catalunya, Llombardia i Brussel·les-capital) uneixen forces per experimentar i adoptar metodologies innovadores de participació pública i cocreació. L’objectiu: fer més responsables les seves activitats i polítiques de recerca i innovació (R+i) perquè estiguin més alineades amb les necessitats socials, aplicant els principis de la “Recerca i Innovació Responsables” (RRI en anglès).

Repte del projecte

Europa està intensificant els seus esforços per aconseguir un desenvolupament responsable i sostenible, establint ecosistemes de R+I més oberts, transparents i democràtics. La RRI requereix que la comunitat científica i educativa, els/les responsables polítics, les empreses, les organitzacions del tercer sector i la ciutadania treballin en estreta col·laboració perquè la R+I respongui als valors, necessitats i expectatives de la societat.

Solucions

A TRANSFORM tres regions europees es reuneixen per dissenyar, provar i disseminar tres metodologies participatives innovadores: ciència ciutadana a Catalunya (Espanya), recerca participativa per a l’elaboració de programes a Llombardia (Itàlia) i design thinking per a la innovació social a Brussel·les-capital (Bèlgica). L’objectiu és acompanyar als governs i als agents implicats en cada ecosistema de R+I regional perquè incorporin aquestes metodologies en les seves estratègies, polítiques i projectes, especialment en les Estratègies d’Especialització Intel·ligent (S3 en anglès) de les regions.

A Catalunya, el procés comença mitjançant la creació d’un Grup de Reflexió, en el qual participen autoritats públiques regionals i locals juntament amb altres agents de l’ecosistema de R+i territorial, amb l’objectiu de reflexionar sobre les possibilitats d’aplicació pràctica de la participació pública i la ciència ciutadana en el context de cada agent i en les polítiques públiques. El procés es concreta mitjançant el desenvolupament de Projectes Pilot que demostrin de manera pràctica el potencial i l’impacte d’aquestes metodologies.
Science for Change, líder del clúster català:

Science for Change lidera el clúster català, del qual formen part l’Àrea d’Estratègia Econòmica de Generalitat de Catalunya i el grup de recerca Opensystems de la Universitat de Barcelona. L’objectiu principal del clúster és introduir els principis de la RRI en la pràctica de les polítiques públiques i en l’Estratègia per a l’Especialització Intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT 2030).

A Catalunya, la metodologia implementada ha estat la ciència ciutadana, per la qual cosa s’han desenvolupat dos projectes pilot basant-se en aquesta metodologia, concretament aplicats a l’àmbit de gestió de residus i la salut. En tots dos projectes pilot, s’ha seguit un model de treball multiactor, involucrant a una diversitat d’actors.

Science for Change exerceix de coordinadora tant de les activitats del clúster català com del Grup de Reflexió i els projectes pilot.

Pilot Salut

En l’àmbit de la salut de les dones, s’ha treballat en el pilot “Endometriosi en primera persona” juntament amb l’Àrea de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). En aquesta recerca col·laborativa, professionals de la salut i dones amb endometriosis han treballat plegades per a aprofundir en les seves vivències biopsicosocials de la malaltia i en les seves necessitats i recomanacions respecte els serveis de salut.

20 dones diagnosticades d’endometriosis van participar com a coinvestigadores, tenint un rol actiu en les fases de recollida de dades, en la formulació de recomanacions i en la difusió dels resultats. Com a resultat, s’ha publicat un informe de polítiques dirigit als òrgans de decisió política i al personal sanitari.
Pilot Residus
En l’àmbit de la gestió de residus i la sostenibilitat, s’ha treballat juntament amb l’Ajuntament de Mollet del Vallès, la Universitat Autònoma de Barcelona i centres de secundària de Mollet del Vallès per a contribuir en la millora del sistema de recollida selectiva de residus del municipi.
En aquest pilot es va codissenyar un joc digital sobre residus, anomenat “Dilemma R”, com a eina per a informar la ciutadania sobre sistemes innovadors de recollida selectiva i, al seu torn, recollir les seves preferències i barreres a l’hora d’implementar-los.

Després, 60 alumnes de secundària van col·laborar en recopilar la informació de la ciutadania, interpretar els resultats i formular propostes.

En el procés de disseny es va seguir un model participatiu, involucrant al màxim d’actors implicats.

Resultats

Els governs i agents regionals involucrats a TRANSFORM han reflexionat, experimentat i adoptat enfocaments de RRI en les seves estratègies, polítiques i projectes de R+i.

S’han obtingut exemples concrets de desenvolupament territorial, inclusiu i sostenible, incloent-hi la ciutadania i produint noves polítiques més alineades amb les necessitats socials. Aquests canvis es reflecteixen, a més d’en l’àmbit local i en els actors de l’ecosistema de R+I, en la pròpia RIS3CAT 2030, que ara mostra el seu compromís amb la innovació responsable i amb els processos de ciència ciutadana.

Publicacions relacionades

Entitats col·laboradores

Notícies relacionades

This site is registered on wpml.org as a development site.